25/04/18  Tin của trường  90
Thực hiện công văn số 117/KH-PGD&ĐT ngày 12/4/2018 của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018. Chiều ngày 23/4/2018 trường Tiểu học Cẩm Yên tỏ chức " Ngày hội đọc sách" và quyên góp sách
 15/04/18  Tin của trường  93
Ngày 14 tháng 4 năm 2018 học sinh trường Tiểu học Cẩm Yên về thăm quê Bác tại Kim Liên Nam Đàn Tỉnh Nghệ An và Ngã ba Đồng Lộc
 07/04/18  Tin của trường  76
Trường Tiểu học Cẩm Yên tổ chức dạy học Mĩ thuật theo Phương pháp Đan Mạch
 07/04/18  Tin của trường  74
Trường Tiểu học Cẩm Yên tích cực đỏi mới phương pháp dạy học