A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thời khóa biểu năm học 2017- 2-018

TKB Tuần 28.xls 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
( Thực hiện từ tuần 28 ngày 19 tháng 3 năm 2018 )
                     
THỨ1A 1B 2A 2B 3A 3B 4a 4b 5A 5B 
 SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
 C cờĐ đứcC cờĐ đứcC cờHĐTVC cờL toánC cờÂNC cờMTC cờÂNC cờL sửC cờL sửC cờL sử
 ToánLTVToánLTVT đọcL toánT đọcHDTHMTAnhT đọcMTT đọcĐịa líT đọcĐịa líT đọcĐịa lí
2TVHDTHTVHDTHT đọcHDTHT đọcHĐTVTĐ KCAnhTĐ KCÂNToánAnhToánT dụcToánT dụcToánT dục
 TV TV Toán Toán Toán Toán C Tả C Tả C Tả C Tả 
                     
 TVHĐTVMTL toánToánLTVToánLTVAnhT côngToánT côngTinL sửToánÂNToánMTToánÂN
 TVL toánT côngHĐTVKCHDTHKCHDTHAnhL toánC tảL toánToánĐịa lýTinMTLTVCAnhLTVCMT
3MTHDTHTVHDTHC tảT dụcC tảT dụcToánLTVAnhLTVLTVCHĐTVLTVCAnhTinÂNKCAnh
 T công TV T viết T viết C tả Anh KC KC KC Tin 
                     
                     
 T dục ÂN T đọc T đọc T dục T dục Anh Toán Toán Toán 
 Toán T dục ÂN Toán T đọc T đọc Anh T đọc T đọc T đọc 
4TV Toán Toán ÂN Toán Toán Toán Anh LTVC LTVC 
 TV TV LTVC LTVC T viết T viết T đọc Anh Khoa Khoa 
 ÂN TV Đ đức Đ đức TNXH TNXH Đ Đức Đ đức Đ đức Đ đức 
                     
 ToánHĐNGToánLTVToánTNXHToánTNXHT dụcAnhT dụcHĐNGT dụcHĐNGT dụcHĐTVTLVKTAnhKT
 TVHDNGTVHDTHC tảLTVC tảLTVToánHĐNGToánHĐNGToánAnhToánHĐNGToánHĐTVAnhHĐNG
5TVLMTTVKNSMTHDTHMTHDTHLTVCHĐNGLTVCAnhLTVCT dụcLTVCKhoaAnhHĐNGTLVHĐTV
 TNXH TNXH T công T công Đ đức Đạo đức TLV TLV Anh Toán 
                     
                     
 ToánLTVToánHĐNGThể dụcHĐNGThể dụcHĐNGToánC tảToánHĐTVToánKhoaToánAnhToánLTCToánLTC
 TVHDTHTVHDNGTLVHDNGTLVHDNGTLVHĐTVTLVC tảTLVKTTLVKTTLVAnhTLVT dục
 TVKNSTVLMTToánKNSToánKNSTNXHKNSTNXHKNSKhoaLTCKhoaLTCKhoaT dụcKhoaAnh
 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL 
6                    
                     
                     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan